Thang-máy-ngoài -trời

Giải pháp tiếp cận hoàn hảo

Thang máy ngoài trời  Cibes B385 phù hợp với cả điều kiện trong nhà và ngoài trời. Thang được thiết kế nhằm tạo lối vào và tăng khả năng tiếp cận cho các căn hộ, tòa nhà công cộng và cửa hàng. Thang có thiết kế 2 tầng và chiều cao hành trình tối đa là 3 mét. Hệ thống trục vít được bảo vệ trong một phòng máy kín, tích hợp. Do model này yêu cầu công việc sửa chữa tòa nhà ở mức rất thấp, vì vậy Cibes B385 phù hợp cho cả tòa nhà xây mới và cần cải tạo.

Kích thước tiêu chuẩn

  • 900×1400 mm
  • 1100×1400 mm
  • 1100×1600 mm