No pit, no machine room, fast installation

Vietnam Office

R.303, 3 Fl, HITC Building, 239 Xuan Thuy str., Cau Giay district, Hanoi, Vietnam

Liên hệ với Cibes Lift Việt Nam


Gọi lại cho tôi

Công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam

P 303, Tòa nhà HITC - 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội| 18001754 - Hà Nội & 0909.944.386 - HCM | info@cibeslift.com.vn

CopyRight © 2017

Made in Sweden Sweden flag