Brochures

Tải về hoặc Xem catalog trực tuyến!

Thông số kỹ thuật thang

Bạn đang quan tâm đến mẫu thang nào? Hãy xem chi tiết kỹ thuật!

Thang máy dạng Platform

Thang máy dạng Cabin

Brochures

Công ty TNHH Cibes Lift Việt Nam

P 303, Tòa nhà HITC - 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội| 18001754 - Hà Nội & 0909.944.386 - HCM | info@cibeslift.com.vn

CopyRight © 2017

Made in Sweden Sweden flag